GDPR

U kan er niet naast kijken : de Europese privacy wetgeving trad in voege op 25 mei 2018. Hier geven we achtergrondinformatie, tips en aanbevelingen. Zo heeft u een perfect zicht op de impact van GDPR op uw KMO.

U kan bij ons terecht voor een gratis inleidende training.

 

Nadien kunnen we ook een assessment organiseren en u zo verder begeleiden naar compliancy via een overzichtelijk stappenplan. Wacht niet tot de laatste dag want het beperkt zich niet tot het opnieuw opstellen van uw algemene voorwaarden en privacyverklaring, het heeft ook een impact op uw bedrijfsprocessen.

 

Privacy wetgeving is niet nieuw. Vandaag al wil de privacywet de burger beschermen tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens en legt ze de rechten van de burger en de plichten van de verwerker vast. Die plichten worden echter zelden afgedwongen. Slechts in enkele sectoren (ziekenzorg bijvoorbeeld) moet het bedrijf of de organisatie een veiligheidsconsulent aanstellen en voldoen aan de ISO27001-norm.

 

De wetgeving die in mei 2018 in voege trad is beter gekend als de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ondernemingen en organisaties die persoonlijke gegevens van burgers van de Europese Unie verwerken, moeten kunnen aantonen dat ze al de mogelijke technische en organisatorische maatregelen genomen hebben om deze data te beschermen.

GDPR korte inleiding:

GDPR achtergronden en hulpmiddelen :

Nood aan training of een assessment ?

We kunnen u hierbij helpen