We zijn actief in facility management en gezien we de ambitie hebben om op korte termijn te groeien, waren we op zoek aar een IT-partner die ons hierbij niet alleen kon ondersteunen maar ook proactief begeleiden. Zo kwamen we terecht bij CDM ICT. Na de eerste verkennende gesprekken werd beslist om ons Office 365 platform up te graden naar Microsoft 365. Op die manier kunnen we ons zorgeloos toeleggen op onze core business terwijl zij ervoor zorgen dat we productiever en veiliger kunnen samenwerken. Alle apparaten (Windows laptops, Macbooks, iPhones, Android smartphones) worden centraal beheerd vanuit de cloud en moeten voldoen aan opgelegde vereisten qua veiligheid (bijvoorbeeld up-to-date antivirus, recent OS, PINcode of biometrie voor toegang tot mail of data, versleuteling van gegevens). Er werd ook een systeem met labels opgezet zodat we perfect kunnen regelen wie toegang heeft tot welke documenten en voor hoe lang. Op die manier kan gevoelige en PII-data (personal identifiable data) de firma niet zomaar verlaten. Daarnaast waakt ATP (Advanced Threat Protection) over bijlagen en links in mails. Indien deze besmet zijn worden deze automatisch geneutraliseerd. Ook bestanden die we opslaan in Onedrive, Sharepoint en Teams staan onder het wakend oog van ATP.

Filip Mollaert, Johnny Trioen, Beheerders
https://www.meliopus.be