Online back-up

Azure Backup is een eenvoudige en kosteneffectieve backup-as-a-service-oplossing om beproefde on-premises hulpprogramma’s aan te vullen met uitgebreide en krachtige hulpprogramma’s in de cloud.

De oplossing beschermt klantgegevens waar die zich ook bevinden: in het datacenter van het bedrijf, in externe vestigingen of in de openbare cloud. Bovendien wordt rekening gehouden met de unieke vereisten die met dergelijke scenario’s gepaard gaan.

Azure Backup, nu naadloos samen met Azure Site Recovery ondergebracht in een portal, vereist minimaal onderhoud, is goedkoop en biedt consistente hulpprogramma’s voor offsite back-ups en operationeel herstel. En dat alles in combinatie met algehele beschikbaarheid van toepassingen en gegevensbeveiliging.
 

Aantrekkelijk cloudalternatief voor back-up naar tape

Aantrekkelijk cloudalternatief voor back-up naar tape

Aantrekkelijk cloudalternatief voor back-up naar tape

Vanwege bedrijfs- en nalevingsvereisten zijn organisaties genoodzaakt hun gegevens jarenlang te beveiligen waarbij in de loop van de tijd de hoeveelheid gegevens exponentieel toeneemt.

Traditioneel is voor langdurige bewaarperioden gekozen voor tape. Backup biedt een aantrekkelijk alternatief voor tape dankzij aanzienlijke kostenbesparingen, kortere hersteltijden en een bewaarperiode van maximaal 99 jaar.

Naast online back-up kan u ook een off-site kopie opslaan.

Veilige en betrouwbare back-up als een service

Veilige en betrouwbare back-up als een service

Veilige en betrouwbare back-up als een service

Uw back-upgegevens zijn veilig bij overdracht en in rust.

De back-upgegevens worden bewaard in opslag op basis van replicatie van geografische gebieden, waarmee zes kopieën van uw gegevens worden bewaard in twee datacenters van Azure.

Met een servicebeschikbaarheid van 99,9% biedt Backup elke organisatie gemoedsrust.

Kortom veiligheid en betrouwbaarheid als startpunt.

Efficiënte en flexibele online back-upservices

Efficiënte en flexibele online back-upservices

Efficiënte en flexibele online back-upservices

Backup werkt efficiënt via het netwerk en op uw schijf.

Nadat de eerste seeding is voltooid, worden alleen incrementele wijzigingen verzonden volgens een ingestelde frequentie.

Ingebouwde functies zoals compressie, versleuteling, langere bewaartermijn en bandbreedtebeperking verhogen de IT-efficiëntie.